Skjema for oversikt over risikoanalyser

Dette er bedriftens oversikt over risikoanalyser gjennomført som del av GDPR internkontrollen.

Dato Område Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak
15/9 Passord Lav sannynlighet for at noen tar et passord Konsekvensene kan bli stor hvis noen henter opplysninger i systemet Middels Gjennomgang av alle ansatte om bruk av passord
16/9 Lagring av sensitiv info Lite sensitiv informasjon som lagres. Kun om personalet i egne personalmapper Store konsekvenser hvis personal informasjon kommer ut Middels Personal mapper krypteres med passord av ledelsen

 

 

 

 


Share on FacebookShare on Twitter